Mixtapes / Albums

[Mixtape] Raz Fresco – Pablo Frescobar

Hit the jump.

1. Raz Fresco – No More Fuckery
2. Raz Fresco – Live from Hades Blood Of Slaves
3. Raz Fresco – Up North
4. Raz Fresco – 4DaGodz
5. Raz Fresco – Influenza Feat. Raekwon
6. Raz Fresco – Down
7. Raz Fresco – Swervin In Bape Feat. Tre Mission
8. Raz Fresco – New Pablo
9. Raz Fresco – Another Nigga
10. Raz Fresco – Screwface City
11. Raz Fresco – Warning Shots Murda
12. Raz Fresco – Cortez Nikes Feat. Chuck Inglish
13. Raz Fresco – Godbody Feat. Lo Thraxx
14. Raz Fresco – All Eye See Feat. The 6th Letter
15. Raz Fresco – Scarface Villas
16. Raz Fresco – Come and See Ya Nigga
17. Raz Fresco – Equinox Feat. Bishop Nehru

Download

Mike Hawk
I'm a writer and connoisseur of all types of music. I've been doing this for over 10 years now. Some of my favorite artists include Drake, J. Cole, Jay-Z, Travis Scott and Migos. [email protected]